master's thesis
Primjena unilaterlanih vježbi jakosti u treningu nogometaša

Tomislav Blažanović (2017)
University of Zagreb
Faculty of Kinesiology