disertacija
Utjecaj kolebanja razine estradiola tijekom faza menstrualnog ciklusa na motoričke sposobnosti tjelesno aktivnih žena

Ines Čavar (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet