Rad nije dostupan
diplomski rad
Utjecaj fiziološkog opterećenja na promjene u određenim kinematičkim parametrima kod šutiranja za 2 i 3 poena

Fabijan Miškulin (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet