specijalistički diplomski stručni
Kondicijska priprema nogometnih sudaca

Mario Bagarić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet