Pages

 Antropološka obilježja odabranih rukometašica različite dobi
Antropološka obilježja odabranih rukometašica različite dobi
Lidija Bojić-Ćaćić
Osnovni je cilj istraživanja bio dobiti uvid u tjelesnu građu i parametre kondicijske pripremljenosti selekcioniranih perspektivnih hrvatskih rukometašica mlađe dobi – juniorki (JUN) – do 18 (n=32, dob 18,43±0,80 god.), kadetkinja (KAD) – do 16 (n=56, dob 15,94±1,16 god.) i mlađih kadetkinja (MK) –do 14 (n=48, dob 13,88±0,46 god.), pomoću utvrđivanja razlika i strukture tih razlika u antropometrijskim karakteristikama, pokazateljima bazične i specifične kondicijske...
 Dinamika pokazatelja stanja uhranjenosti i tjelesne aktivnosti učenica i učenika u primarnoj edukaciji
Dinamika pokazatelja stanja uhranjenosti i tjelesne aktivnosti učenica i učenika u primarnoj edukaciji
Mateja Kunješić
U zadnjih nekoliko desetljeća zabilježeno je značajno smanjenje razine tjelesne aktivnosti djece s istovremenim prekomjernim povećanjem pokazatelja stanja uhranjenosti. Glavni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi trend pokazatelja stanja uhranjenosti i razinu tjelesne aktivnosti učenika i učenica u primarnoj edukaciji kroz 4 godine. Sudionici istraživanja bili su učenici iz dvije osnovne škole u Zagrebu, ukupno pet razreda, tj. 107 učenika oba spola. Uzorak varijabli činilo je...
 Fiziološko opterećenje profesionalnih plesača narodnih plesova tijekom nastupa
Fiziološko opterećenje profesionalnih plesača narodnih plesova tijekom nastupa
Snježana Mraković
Narodni plesovi su estetske konvencionalne aktivnosti. Hrvatska folklorna baština izuzetno je bogata, a profesionalni plesni ansambl narodnih plesova svojim repertoarom plesnih koreografija uvelike pridonosi njenom očuvanju. Plesna izvedba koreografija zahtijeva tjelesnu pripremljenost tijekom probi i nastupa. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi fiziološko opterećenje profesionalnih plesača i plesačica narodnih plesova tijekom nastupa. Parcijalni ciljevi bili su utvrditi...
 Povezanost samoprocjene radne sposobnosti sa zdravstvenim fitnesom i razinom tjelesne aktivnosti zaštitara
Povezanost samoprocjene radne sposobnosti sa zdravstvenim fitnesom i razinom tjelesne aktivnosti zaštitara
Tajana Božić
Osnovni ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi povezanost samoprocjene radne sposobnosti procijenjene Upitnikom za određivanje indeksa radne sposobnosti sa sastavnicama zdravstvenog fitnesa, sa samoprocjenom razine tjelesne aktivnosti procijenjenom Međunarodnim upitnikom o tjelesnoj aktivnosti, te istražiti povezanost radne sposobnosti s pokazateljima rizika metaboličkog sindroma. Također, pokušala se utvrditi povezanost metaboličke sastavnice zdravstvenog fitnesa s ostalim...
 Povezanost tjelesne pripremljenosti i fiziološkoga opterećenja rukometnih sudaca tijekom utakmice s kvalitetom suđenja
Povezanost tjelesne pripremljenosti i fiziološkoga opterećenja rukometnih sudaca tijekom utakmice s kvalitetom suđenja
Ivan Belčić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi fiziološko opterećenje rukometnih sudaca tijekom utakmice, istražiti utjecaj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i morfoloških obilježja na kvalitetu suđenja, te također istražiti da li postoji povezanost između fiziološkog opterećenja tijekom utakmice i kvalitete suđenja. Uzorak ispitanika činilo je svih 16 sudačkih parova, odnosno 32 rukometna suca koji se nalaze na listi Premijer hrvatske rukometne lige. Prije početka testiranja...
 Razlike u unilateralnoj i bilateralnoj eksplozivnoj jakosti i dinamičkoj ravnoteži dječaka različite morfologije stopala
Razlike u unilateralnoj i bilateralnoj eksplozivnoj jakosti i dinamičkoj ravnoteži dječaka različite morfologije stopala
Evangelos Chatzilelekas
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi razlike između dvije skupine entiteta u nekim motoričkim sposobnostima na osnovu različite morfologije stopala. Istražile su se i utvrdile razlike između učenika sa normalnim stopalom (NST) i učenika sa spuštenim stopalom (SST) u eksplozivnoj jakosti donjih ekstremiteta, u unilateralnoj izvedbi (UIZ) i u bilateralnoj izvedbi (BIZ), kao i razlike u dinamičkoj ravnoteži u unilateralnoj izvedbi (UIZ) na osnovu njihovih antropoloških obilježja....
 Utjecaj programa tjelesnoga vježbanja za razvoj jakosti na zdravstveni status osoba starije životne dobi
Utjecaj programa tjelesnoga vježbanja za razvoj jakosti na zdravstveni status osoba starije životne dobi
Neven Čorak
Opći cilj ovog istraživanja je bio utvrditi utjecaj programiranog tjelesnog vježbanja za razvoj jakosti na zdravstveni status osoba starije životne dobi, odnosno utvrditi koja starosna skupina ispitanika podliježe najvećim promjenama zdravstvenog statusa primjenom programiranog tjelesnog vježbanja za razvoj jakosti. Opći cilj ovog istraživanja raščlanjen je na četiri specifična cilja: utvrditi utjecaj 12 tjednog programiranog tjelesnog vježbanja za razvoj jakosti na zdravstveni...
Analiza sudjelovanja djece s oštećenjem sluha u sportu i vrednovanje motoričke efikasnosti djece s obzirom na oštećenje sluha i sudjelovanje u sportu
Analiza sudjelovanja djece s oštećenjem sluha u sportu i vrednovanje motoričke efikasnosti djece s obzirom na oštećenje sluha i sudjelovanje u sportu
Ana Vuljanić
Temeljni je cilj istraživanja bio utvrditi u kojoj mjeri djeca s oštećenjem sluha sudjeluju u sportu te analizirati motoričku efikasnost djece s obzirom na faktor oštećenja sluha i sudjelovanja u sportu. Istraživački uzorak obuhvatio je ukupno 341 dijete u dobi od 7 do 11 godina, od čega je bilo 60 djece s oštećenjem sluha. U svrhu istraživanja se koristio upitnik o sudjelovanju u sportu i 7 testova motoričkih sposobnosti. Početno je istraživanje provedeno u Poliklinici Suvag...
Biomehaničko vrjednovanje skokova: uloga lateralnosti, zamaha rukama, režima rada mišića i smjera kretanja
Biomehaničko vrjednovanje skokova: uloga lateralnosti, zamaha rukama, režima rada mišića i smjera kretanja
Marijo Baković
U ovoj su disertaciji istraživane vrijednosti u kinetičkim varijablama koje opisuju pojedine vrste skokova klasificirane s obzirom na sljedeće zadane kriterije: smjer kretanja, lateralnost, korištenje zamaha rukama i režim mišićnog rada. Cilj je bio utvrditi hoće li se grupe skokova klasificirane na temelju zadanih kriterija značajno razlikovati u kinetičkim varijablama koje se odnose na vrijednosti vršne sile reakcije podloge, vršnog gradijenta sile i impulsa sile. Uzorak...
Cjelokupno životno zadovoljstvo vrhunskih sportaša
Cjelokupno životno zadovoljstvo vrhunskih sportaša
Gordana Bjelić
Predmet istraživanja ovoga rada je zadovoljstvo životom vrhunskih sportaša. Postavljene su tri hipoteze: H1: Aktivni sportaši su zadovoljniji svojim životom i u odnosu na sportaše koji razmišljaju o kraju sportske karijere i od sportaša koji su se prestali natjecati. H2: Sportaši ekipnih sportova su zadovoljniji svojim životom nego sportaši individualnih sportova. H3: Sportaši su zadovoljniji svojim životom od sportašica. Uzorak je obuhvatio 301 sportaša, od kojih je 154...
Društveni kapital i tjelesna aktivnost
Društveni kapital i tjelesna aktivnost
Marko Čule
Primarni cilj ovog istraživanja bio je istražiti učinke intervencije društvenoga kapitala (DK) na razinu psihološkog stresa (PS) kod studenata, dok je sekundarni cilj istraživanja bio utvrditi utjecaj intervencije društvenoga kapitala na razinu tjelesne aktivnosti (TA) studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnovna pretpostavka u ovom radu bila je da će eksperimentalni program u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, gdje će se poticati intervencija DK, utjecati na...
Effects of a five-minute classroom-based physical activity on on-task behavior and physical activity volume
Effects of a five-minute classroom-based physical activity on on-task behavior and physical activity volume
Hrvoje Podnar
INTRODUCTION: The purpose of this study was to explore the effects of a 5-min classroom-based physical activity. The search focused on its effects on on-task behavior and on the physical activity volume and energy expenditure during school days. METHODS: A convenience sample of 126 pupils were selected from the elementary school Ivo Andrić in Zagreb to participate in the study. During the intervention period, intervention classes participated in a 5-min physical activity daily in the...

Pages