Dobro došli u digitalni repozitorij!

Digitalni repozitorij je zbirka koja u digitalnom obliku okuplja, trajno pohranjuje i omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkoj, intelektualnoj i kreativnoj produkciji nastaloj radom ustanove, odnosno njenih djelatnika i studenata. U repozitorij se mogu pohranjivati završni i diplomski radovi studenata, disertacije, pre-print radovi, znanstveni i stručni radovi, podaci istraživanja, knjige, nastavni materijali, slike, video i audiozapisi, prezentacije te digitalizirana građa.

Zadnje dodano

  • doctoral thesis info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Utvrđivanje prognostičke valjanosti testa unilateralnih horizontalnih skokova na uspješnost u sprinterskom trčanju Milinović, Ivan (2020)
  • doctoral thesis info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Utjecaj vanjskih i unutarnjih rizičnih čimbenika na ozljede u skijanju Kolarić, Dinko (2020)
  • Edited book-Scientific book-Conference proceedings info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess 4th International Scientific Conference on Kinesiology: Science and profession - challenge for the future : proceedings book Andrijašević, Mirna; Antekolović, Ljubomir; Babić, Davorin; Babić, Vesna; Baić, Mario; Barbaros Tudor, Petar; Barić, Renata; Bartoluci, Mato; Bartoluci, Sunčica; Bašić, Marino; Bosnar, Ksenija; Božić Fuštar, Svetlana; Bradić, Asim; Caput-Jogunica, Romana; Cigrovski, Vjekoslav; Ciliga, Dubravka; Čustonja, Zrinko; Ćurković, Sanja; Dizdar, Dražan; Đurković, Tomislav; Furjan-Mandić, Gordana; Gregov, Cvita; Gruić, Igor; Harasin, Dražen; Hraski, Željko; Jukić, Igor; Jurakić, Danijel; Kasović, Mario; Knjaz, Damir; Krističević, Tomislav; Leko, Goran; Marelić, Nenad; Marković, Goran; Matković, Bojan; Matković, Branka; Medved, Vladimir; Mejovšek, Mladen; Mikulić, Pavle; Milanović, Dragan; Milanović, Luka; Mišigoj-Duraković, Marjeta; Nakić, Josipa; Neljak, Boris; Novak, Dario; Ohnjec, Katarina; Omrčen, Darija (2005)
  • Edited book-Scientific book-Conference proceedings info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess 5th International Scientific Conference on Kinesiology: Kinesiology research trends and applications : proceedings book Andrijašević, Mirna; Babić, Vesna; Baić, Mario; Barbaros Tudor, Petar; Barić, Renata; Bartoluci, Mato; Bok, Daniel; Bosnar, Ksenija; Caput-Jogunica, Romana; Cigrovski, Vjekoslav; Ciliga, Dubravka; Čustonja, Zrinko; Ćurković, Sanja; Đurković, Tomislav; Furjan-Mandić, Gordana; Greblo Jurakić, Zrinka; Gruić, Igor; Harasin, Dražen; Horvat, Vatroslav; Horvatin, Maja; Hraski, Željko; Jukić, Igor; Jurakić, Danijel; Kasović, Mario; Knjaz, Damir; Marelić, Nenad; Matković, Andro; Matković, Bojan; Matković, Branka; Medved, Vladimir; Mejovšek, Mladen; Mikulić, Pavle; Milanović, Dragan; Milanović, Luka; Mišigoj-Duraković, Marjeta; Neljak, Boris; Novak, Dario; Ohnjec, Katarina; Omrčen, Darija; Pedišić, Željko; Petrinović, Lidija; Prot, Franjo; Rađenović, Ozren; Rakovac, Marija; Rešetar, Tomica; Rupčić, Tomislav; Ružić, Lana; Segedi, Ivan; Sekulić, Damir; Sertić, Hrvoje; Slačanac, Kristijan; Sporiš, Goran; Šentija, Davor; Šiljeg, Klara; Škegro, Dario; Škorić, Sanela; Tomac, Zvonimir; Trošt Bobić, Tatjana; Vučetić, Vlatko; Vuleta, Dinko; Živčić Marković, Kamenka (2008)
  • Edited book-Scientific book-Conference proceedings info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess 6th International Scientific Conference on Kinesiology: Integrative power of kinesiology : proceedings book Andrijašević, Mirna; Antekolović, Ljubomir; Babić, Vesna; Baić, Mario; Baković, Marijo; Balent, Boris; Barbaros Tudor, Petar; Barić, Renata; Barišić, Valentin; Bartoluci, Mato; Bartoluci, Sunčica; Baščevan, Saša; Belčić, Ivan; Bok, Daniel; Bosnar, Ksenija; Bradić, Asim; Caput-Jogunica, Romana; Cigrovski, Vjekoslav; Ciliga, Dubravka; Čustonja, Zrinko; Ćurković, Sanja; Despot, Tamara; Dizdar, Dražan; Đurković, Tomislav; Furjan-Mandić, Gordana; Greblo Jurakić, Zrinka; Gregov, Cvita; Grubišić, Frane; Gruić, Igor; Horvat, Vatroslav; Horvatin, Maja; Hraski, Željko; Janković, Gordan; Jukić, Igor; Jurakić, Danijel; Karaula, Dajana; Kasović, Mario; Knjaz, Damir; Kovač, Siniša; Krakan, Ivan; Krističević, Tomislav; Leko, Goran; Marelić, Nenad; Matković, Bojan; Marković, Goran; Matković, Bojan; Matković, Branka; Medved, Vladimir; Mejovšek, Mladen; Metikoš, Boris; Mikulić, Pavle; Milanović, Dragan; Milanović, Luka; Mišigoj-Duraković, Marjeta; Mustapić, Marko; Neljak, Boris; Novak, Dario; Ohnjec, Katarina; Omrčen, Darija; Oreb, Goran; Pedišić, Željko; Perasović, Benjamin; Peršun, Josipa; Petrinović, Lidija; Podnar, Hrvoje; Prlenda, Nikola; Prot, Franjo; Radaš, Josipa; Radman, Ivan; Rađenović, Ozren; Rešetar, Tomica; Rodić, Saša; Rupčić, Tomislav; Ružić, Lana; Segedi, Ivan; Sertić, Hrvoje; Sorić, Maroje; Sporiš, Goran; Šalaj, Sanja; Šentija, Davor; Šiljeg, Klara; Škegro, Dario; Škorić, Sanela; Tomac, Zvonimir; Tomić, Diana; Trkulja Petković, Drena; Trošt Bobić, Tatjana; Vlašić, Jadranka; Vučetić, Vlatko; Vuk, Saša; Vuleta, Dinko; Zavoreo, Iris; Zvonarek, Nenad; Živčić Marković, Kamenka (2011)
  • doctoral thesis info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Utjecaj protokola testa hodanja s progresivnim opterećenjem na pokretnom sagu na pokazatelje energetskih kapaciteta Kolić, Lucija (2020)
  • Edited book-Scientific book-Conference proceedings info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess 7th International Scientific Conference on Kinesiology: Fundamental and applied kinesiology - steps forward : proceedings Andrijašević, Mirna; Baić, Mario; Baković, Marijo; Barbaros Tudor, Petar; Barić, Renata; Bartoluci, Sunčica; Bok, Daniel; Bosnar, Ksenija; Cigrovski, Vjekoslav; Ciliga, Dubravka; Čustonja, Zrinko; Đurković, Tomislav; Furjan-Mandić, Gordana; Grčić-Zubčević, Nada; Greblo, Zrinka; Gregov, Cvita; Harasin, Dražen; Heimer, Stjepan; Horvatin, Maja; Hraski, Željko; Jukić, Igor; Jurakić, Danijel; Karaula, Dajana; Knjaz, Damir; Krakan, Ivan; Krističević, Tomislav; Leko, Goran; Marelić, Nenad; Matković, Bojan; Matković, Branka; Medved, Vladimir; Milanović, Dragan; Milanović, Luka; Milčić, Lucija; Mišigoj-Duraković, Marjeta; Možnik, Marijo; Mudronja, Lucija; Novak, Dario; Ohnjec, Katarina; Omrčen, Darija; Oreb, Goran; Petrinović, Lidija; Podnar, Hrvoje; Prot, Franjo; Radaš, Josipa; Radman, Ivan; Rešetar, Tomica; Rupčić, Tomislav; Ružić, Lana; Segedi, Ivan; Sertić, Hrvoje; Slačanac, Kristijan; Sporiš, Goran; Šalaj, Sanja; Šiljeg, Klara; Škegro, Dario; Škorić, Sanela; Trošt Bobić, Tatjana; Vlašić, Jadranka; Vučetić, Vlatko; Vuk, Saša; Wertheimer, Vlatka; Zavoreo, Iris; Živčić Marković, Kamenka; Žnidarec Čučković, Ana. (2014)
  • doctoral thesis info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Razlike između pripadnika interventne i specijalne policije u morfološkim i motoričkim obilježjima i u uspješnosti gađanja vatrenim oružjem Jozić, Marijan (2020)
  • educational content info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Pretraživanje: baze podataka Briški Gudelj, Marijana
  • educational content info:eu-repo/semantics/openAccess openAccess Citiranje Briški Gudelj, Marijana
Subscribe to Repozitorij Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu RSS