master's thesis
State and perspectives of development of nautical tourism in Croatia

Domagoj Jembrih (2015)
University of Zagreb
Faculty of Kinesiology
Department of General and Applied Kinesiology
Metadata
TitleStanje i perspektive razvoja nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
AuthorDomagoj Jembrih
Mentor(s)Drena Trkulja-Petković (thesis advisor)
Abstract
Predmet ovog rada odnosio se na nautički turizam u Republici Hrvatskoj, a cilja su bila tri i ona su se odnosila na opisivanje mjesta nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj, njegova značenja za turističku ponudu Republike Hrvatske, te opisivanje razvoja i razvojnih planova za nautički turizam u Republici Hrvatskoj. Nautički turizam usko je vezan za pojam putovanja, te mnogo znači kako za europsko, tako i za hrvatsko područje. U posljednjih tridesetak godina nautički turizam na hrvatskom području bilježi rast, s blagom stagnacijom u ratno vrijeme u prvoj polovici devedesetih godina. Jedan od glavnih ciljeva nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj je poboljšanje vlastite konkurentske pozicije, a kako bi se to ostvarilo potrebno je pozornost posvetiti određenim aspektima poput segmentacije korisnika, potrošnje, odvijanja nautičkog prometa i sl. Osim toga, vrlo je bitno pozornost posvetiti također i razvoju luka nautičkog turizma i to u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i državnom vlasti. U svakom slučaju, hrvatska je vlast svjesna da su potrebne promjene i ima svoju misiju i viziju kako bi se te promjene i ostvarile.
Keywordstourism development nautical tourism ports of nautical tourism ACI Club strategic development
Parallel title (English)State and perspectives of development of nautical tourism in Croatia
Committee MembersDrena Trkulja-Petković (committee chairperson)
Mirna Andrijašević (committee member)
Sanela Škorić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Kinesiology
Lower level organizational unitsDepartment of General and Applied Kinesiology
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Kinesiology
Kinesiological Recreation
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeIntegrated undergraduate and graduate university study of kinesiology
Academic title abbreviationmag.cin.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-30
Parallel abstract (English)
The subject of this paper was nautical tourism in the Republic of Croatia and the goals were three and these goals were to describe the position of nautical tourism in the Republic of Croatia, the meaning of nautical tourism for tourist offer of Croatia, and to describe the development and the development plans for nautical tourism in the Republic of Croatia. Nautical tourism is closely linked to the word „travel“ and it means a lot for the European and Croatian area. In the last thirty years nautical tourism in the Croatian area grows, with the mild stagnation during the war years in the first half of 1990s. One of the primary priorities of nautical tourism in the Republic of Croatia is to improve its own competitive position and to accomplish that, an attention has to be paid to certain aspects like segmentation of the users, revenues, nautical traffic flows, etc. Except that, an attention has to be paid to the development of the nautical marines and the cooperation with local, regional and state authorities is necessary. In any case, Croatian government is aware that the changes are necessary and it brought its own mission and vision to accomplish these changes.
Parallel keywords (Croatian)razvoj turizma nautički turizam luke nautičkog turizma ACI Club strateški razvoj
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:117:510083
CommitterIvan Crnjac