disertacija
Razlike u učinkovitosti napada i protunapada iz pojedinih zona u vrhunskoj muškoj odbojci

Dragutin Šuker (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet