diplomski rad
Utjecaj treninga ravnoteže različitog modaliteta na eksplozivnu jakost tipa skočnosti

Marta Pezić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet