disertacija
Promjene zdravstvenog fitnesa studentica Sveučilišta u Osijeku pod utjecajem eksperimentalnog programa teorijske nastave tjelesne i zdravstvene kulture

Josip Cvenić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet