disertacija
Pozadinski mehanizmi bilateralnoga deficita jakosti i snage pri izvedbi vertikalnoga skoka: živčana inhibicija nasuprot odnosa sile i brzine ekstenzora nogu

Luka Šimić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet