disertacija
Utjecaj programa tjelesnoga vježbanja za razvoj jakosti na zdravstveni status osoba starije životne dobi

Neven Čorak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet