diplomski rad
Usporedba metaboličkih parametara te parametara za procjenu snage i brzine u labaratorijskim i terenskim mjerenjima u cestovnom biciklizmu

Viktorio Pozaić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet