Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Uloga i značaj sportske rekreacije u prevenciji stresa policijskih službenika

Mario Mejdanac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet