Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Sportska rekreacija u funkciji razvoja grada Virovitice

Josip Jadan (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet