Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Prijedlog mjera za unapređenje sporta i sportske rekreacije u gradu Pazinu

Andrijana Slunjski (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet