Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Košarkaški sudac kao aktivan čimbenik košarkaške utakmice

Dubravko Muhvić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet