specijalistički diplomski stručni
Modeliranje procesa sportske pripreme bacača kugle u godišnjem ciklusu

Dubravko Brdovčak (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet