diplomski rad
Mogućnosti i utjecaj primjene mobilne aplikacije u redovitoj nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na stavove učenika prema tjelesnoj aktivnosti

Ilija Majstorović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet