specijalistički diplomski stručni
Značaj tjelesne aktivnosti u prevenciji pretilosti djece mlađe školske dobi

Maša Brekalo (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju