disertacija
Društveni kapital i tjelesna aktivnost
učinci skupnoga vježbanja u sveučilišnoj nastavi tjelesne i zdravstvene kulture

Marko Čule (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet