diplomski rad
Utjecaj Europskih sveučilišnih igara Zagreb-Rijeka 2016. na turistička kretanja u gradu Rijeci

Borna Razum (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Katedra za opću i primjenjenu kineziologiju