diplomski rad
Tjelesno vježbanje i sportske aktivnosti osoba sa oštećenjem vida

Jasmina Beljak (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju