diplomski rad
Smjernice za rad s gluhim i nagluhim osobama u kineziološkim aktivnostima

Martina Jagić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Katedra za kineziološku rekreaciju i kineziterapiju