specijalistički diplomski stručni
Posebnosti igre mješovitih parova u tenisu

Renata Šašak Ružir (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Katedra za kineziološku metodiku i teoriju treninga