Pages

 Dinamika pokazatelja stanja uhranjenosti i tjelesne aktivnosti učenica i učenika u primarnoj edukaciji
Dinamika pokazatelja stanja uhranjenosti i tjelesne aktivnosti učenica i učenika u primarnoj edukaciji
Mateja Kunješić
U zadnjih nekoliko desetljeća zabilježeno je značajno smanjenje razine tjelesne aktivnosti djece s istovremenim prekomjernim povećanjem pokazatelja stanja uhranjenosti. Glavni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi trend pokazatelja stanja uhranjenosti i razinu tjelesne aktivnosti učenika i učenica u primarnoj edukaciji kroz 4 godine. Sudionici istraživanja bili su učenici iz dvije osnovne škole u Zagrebu, ukupno pet razreda, tj. 107 učenika oba spola. Uzorak varijabli činilo je...
 Fiziološko opterećenje profesionalnih plesača narodnih plesova tijekom nastupa
Fiziološko opterećenje profesionalnih plesača narodnih plesova tijekom nastupa
Snježana Mraković
Narodni plesovi su estetske konvencionalne aktivnosti. Hrvatska folklorna baština izuzetno je bogata, a profesionalni plesni ansambl narodnih plesova svojim repertoarom plesnih koreografija uvelike pridonosi njenom očuvanju. Plesna izvedba koreografija zahtijeva tjelesnu pripremljenost tijekom probi i nastupa. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je utvrditi fiziološko opterećenje profesionalnih plesača i plesačica narodnih plesova tijekom nastupa. Parcijalni ciljevi bili su utvrditi...
 Povezanost samoprocjene radne sposobnosti sa zdravstvenim fitnesom i razinom tjelesne aktivnosti zaštitara
Povezanost samoprocjene radne sposobnosti sa zdravstvenim fitnesom i razinom tjelesne aktivnosti zaštitara
Tajana Božić
Osnovni ciljevi ovog istraživanja bili su utvrditi povezanost samoprocjene radne sposobnosti procijenjene Upitnikom za određivanje indeksa radne sposobnosti sa sastavnicama zdravstvenog fitnesa, sa samoprocjenom razine tjelesne aktivnosti procijenjenom Međunarodnim upitnikom o tjelesnoj aktivnosti, te istražiti povezanost radne sposobnosti s pokazateljima rizika metaboličkog sindroma. Također, pokušala se utvrditi povezanost metaboličke sastavnice zdravstvenog fitnesa s ostalim...
 Povezanost tjelesne pripremljenosti i fiziološkoga opterećenja rukometnih sudaca tijekom utakmice s kvalitetom suđenja
Povezanost tjelesne pripremljenosti i fiziološkoga opterećenja rukometnih sudaca tijekom utakmice s kvalitetom suđenja
Ivan Belčić
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi fiziološko opterećenje rukometnih sudaca tijekom utakmice, istražiti utjecaj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti i morfoloških obilježja na kvalitetu suđenja, te također istražiti da li postoji povezanost između fiziološkog opterećenja tijekom utakmice i kvalitete suđenja. Uzorak ispitanika činilo je svih 16 sudačkih parova, odnosno 32 rukometna suca koji se nalaze na listi Premijer hrvatske rukometne lige. Prije početka testiranja...
 Utjecaj programa tjelesnoga vježbanja za razvoj jakosti na zdravstveni status osoba starije životne dobi
Utjecaj programa tjelesnoga vježbanja za razvoj jakosti na zdravstveni status osoba starije životne dobi
Neven Čorak
Opći cilj ovog istraživanja je bio utvrditi utjecaj programiranog tjelesnog vježbanja za razvoj jakosti na zdravstveni status osoba starije životne dobi, odnosno utvrditi koja starosna skupina ispitanika podliježe najvećim promjenama zdravstvenog statusa primjenom programiranog tjelesnog vježbanja za razvoj jakosti. Opći cilj ovog istraživanja raščlanjen je na četiri specifična cilja: utvrditi utjecaj 12 tjednog programiranog tjelesnog vježbanja za razvoj jakosti na zdravstveni...
Analiza sudjelovanja djece s oštećenjem sluha u sportu i vrednovanje motoričke efikasnosti djece s obzirom na oštećenje sluha i sudjelovanje u sportu
Analiza sudjelovanja djece s oštećenjem sluha u sportu i vrednovanje motoričke efikasnosti djece s obzirom na oštećenje sluha i sudjelovanje u sportu
Ana Vuljanić
Temeljni je cilj istraživanja bio utvrditi u kojoj mjeri djeca s oštećenjem sluha sudjeluju u sportu te analizirati motoričku efikasnost djece s obzirom na faktor oštećenja sluha i sudjelovanja u sportu. Istraživački uzorak obuhvatio je ukupno 341 dijete u dobi od 7 do 11 godina, od čega je bilo 60 djece s oštećenjem sluha. U svrhu istraživanja se koristio upitnik o sudjelovanju u sportu i 7 testova motoričkih sposobnosti. Početno je istraživanje provedeno u Poliklinici Suvag...
Biomehaničko vrjednovanje skokova: uloga lateralnosti, zamaha rukama, režima rada mišića i smjera kretanja
Biomehaničko vrjednovanje skokova: uloga lateralnosti, zamaha rukama, režima rada mišića i smjera kretanja
Marijo Baković
U ovoj su disertaciji istraživane vrijednosti u kinetičkim varijablama koje opisuju pojedine vrste skokova klasificirane s obzirom na sljedeće zadane kriterije: smjer kretanja, lateralnost, korištenje zamaha rukama i režim mišićnog rada. Cilj je bio utvrditi hoće li se grupe skokova klasificirane na temelju zadanih kriterija značajno razlikovati u kinetičkim varijablama koje se odnose na vrijednosti vršne sile reakcije podloge, vršnog gradijenta sile i impulsa sile. Uzorak...
Effects of a five-minute classroom-based physical activity on on-task behavior and physical activity volume
Effects of a five-minute classroom-based physical activity on on-task behavior and physical activity volume
Hrvoje Podnar
INTRODUCTION: The purpose of this study was to explore the effects of a 5-min classroom-based physical activity. The search focused on its effects on on-task behavior and on the physical activity volume and energy expenditure during school days. METHODS: A convenience sample of 126 pupils were selected from the elementary school Ivo Andrić in Zagreb to participate in the study. During the intervention period, intervention classes participated in a 5-min physical activity daily in the...
Faktori utjecaja na doping ponašanje
kod sportaša u sportskim igrama na
Kosovu
Faktori utjecaja na doping ponašanje kod sportaša u sportskim igrama na Kosovu
Enver Tahiraj
Doping je jedan od najvećih problema suvremenog sporta, stoga je potrebno ispitati faktore koji su povezani s doping ponašanjem sportaša. Cilj rada bio je utvrditi utjecaj sociodemografskih pokazatelja, znanja o dopingu i prehrani te sportskih čimbenika na doping (trenutno i potencijalno doping ponašanje) u nogometu, košarci, odbojci i rukometu. Istraživanje je provedeno na uzorku od 457 sportaša starijih od 18 godina, među kojima je bilo 179 žena i 278 muškaraca, te na 113...
Kineziološke kompetencije učitelja primarnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
Kineziološke kompetencije učitelja primarnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
Srna Jenko Miholić
Problematika stvaranja adekvatnih kurikula učiteljskih studija predstavlja vrlo aktualnu temu posljednjih nekoliko godina. Ova doktorska disertacija svojim rezultatima doprinosi cjelokupnom kvalitetnom razumijevanju i interpretaciji stanja generičkih i predmetno - specifičnih kinezioloških kompetencija učitelja u primarnoj edukaciji s namjerom unapređenja studijskih programa te uspostavljanjem kvalitetnijeg osposobljavanja studenata za njihov rad u primarnom obrazovanju. Predmet su...
Povezanost faktora motivacije sportaša s procjenama trenerovih karakteristika
Povezanost faktora motivacije sportaša s procjenama trenerovih karakteristika
Miroslav Hrženjak
Ovo istraživanje provedeno je na uzorku zagrebačkih sportašica i sportaša seniorskog uzrasta s ciljem utvrđivanja relacija karakteristika trenera kakvima ih doživljavaju sportaši sa sportaševom motivacijom i zadovoljstvom postignuća ciljeva u sportu. Postavljene su sljedeće hipoteze: postoji statistički značajna povezanost između procijenjene emocionalne inteligencije trenera od strane sportaša i kvalitete motivacije sportaša procijenjene pod modelom samoodređenja (Deci i...
Povezanost između društvenoga kapitala i tjelesne aktivnosti učenika srednjoškolske dobi
Povezanost između društvenoga kapitala i tjelesne aktivnosti učenika srednjoškolske dobi
Hrvoje Ajman
Znanstvenici smatraju tjelesnu neaktivnost glavnim javnozdravstvenim problemom 21. stoljeća (Blair, 2009). U svijetu je svakim danom sve veća prevalencija tjelesno neaktivne djece, a Europa kao i Republika Hrvatska nisu iznimke u tom trendu (Currie i sur., 2012). Znanstvenici su prilikom objašnjenja ovog problema došli do saznanja da veza između društvene okoline i pojedinca značajno utječe na zdravlje i zdravstvene navike mladih (Ellen, Mijanovich, Dillman, 2001; Davison, Lawson,...

Pages