disertacija
Utjecaj specifičnog treninga disanja na parametre natjecateljske uspješnosti biciklista nacionalnog ranga

Branimir Štimec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet