disertacija
Analiza sudjelovanja djece s oštećenjem sluha u sportu i vrednovanje motoričke efikasnosti djece s obzirom na oštećenje sluha i sudjelovanje u sportu

Ana Vuljanić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet