specijalistički diplomski stručni
Modeliranje procesa treninga u kajak-kanu slalomu

Stjepan Perestegi (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet