specijalistički diplomski stručni
Plan i program godišnjeg ciklusa treninga seniorske košarkaške ekipe

Zoran Helbich (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet
Zavod za kineziologiju sporta