diplomski rad
Metrijske karakteristike uobičajenih testova za procjenu motoričkih sposobnosti kod učenika srednjih škola redovitog i prilagođenog programa nastave

Andrea Mohorović (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet
Zavod za opću i primijenjenu kineziologiju
Katedra za kineziološku rekreaciju i kineziterapiju