disertacija
Utjecaj hiperekstendiranoga koljenog zgloba na rezulate izokinetičkoga testiranje mišića natkoljenice

Saša Bašćevan (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet
Zavod za kineziološku antropologiju i metodologiju