Pages

 Igre za djecu predškolske dobi
Igre za djecu predškolske dobi
Maja Vančina
Igra i tjelesne aktivnosti osnovne su djelatnosti djeteta predškolske dobi. Sportske aktivnosti zahtijevaju širenje granice dječjih mogućnosti, potiču razvoj različitih oblika socijalnih odnosa i kreativno izražavanje. Sportske aktivnosti mogu značajno unaprijediti razvoj dječje socijalne kompetencije. Pravilno odabrane dječje igre pružaju velike mogućnosti u poticanju razvoja socijalne kompetencije djeteta predškolske dobi.
 Primjena treninga pliometrije u svrhu prevencije ozljeda koljena
Primjena treninga pliometrije u svrhu prevencije ozljeda koljena
Josip Baboselac
Koljeno je najveći zglob u ljudskom tijelu i ujedno najkompliciranije građe. Koljeno se sastoji od aktivnih i pasivnih stabilizatora. Zbog svoje složene građe i uloge koju ima, koljeno je zglob koji sportaši najčešće ozljeđuju. Ovisno o sportskoj disciplini i samom sportašu, postoji više elemenata prevencije tih ozljeda. Cilj ovog diplomskog rada je detaljno opisati pliometriju i ozljede koljena te praktično prikazati trening pliometrije u svrhu prevencije ozljeda koljena.
"Gimnastika za sve" - članica Međunarodne gimnastičke federacije
"Gimnastika za sve" - članica Međunarodne gimnastičke federacije
Marija Fišter
Cilj ovog rada je opisati i prikazati gimnastičke discipline koje su sastavni dio „Gimnastike za sve“ s aktivnostima, programima i vrstama natjecanja koje obuhvaća, s naglaskom na dobrobit i posebnost koja je razlikuje od ostalih gimnastičkih sportova. U radu je opisan slijed događaja i razvoj gimnastike te kako je došlo do stvaranja ove gimnastičke discipline, također, objašnjen je njen položaj unutar Međunarodne gimnastičke federacije te principi i pravila po kojima ona...
"Team building games" za korporativne djelatnike
"Team building games" za korporativne djelatnike
Ivica Starčević
Cilj ovoga rada je prikazati sadržaje team buildinga pogodne za korporativne djelatnike. Rad u velikim kompanijama je stresan, zahtjevan i od djelatnika traži neprestani angažman, visoku razinu koncentracije, znanje, iziskuje brzo donošenje odluka, jer o njihovoj sposobnosti ovisi korporacija. Stoga je kvalitetna radna atmosfera jedan od ključnih elemenata uspjeha svakog djelatnika i poslovanja korporacije. Ovaj rad prikazuje brojne sportsko-rekreacijske i druge sadržaje pogodne za...
ANALIZA GRUPNE FAZE SVJETSKOG PRVENSTVA U RUSIJI 2018
ANALIZA GRUPNE FAZE SVJETSKOG PRVENSTVA U RUSIJI 2018
Mislav Novoselac
Glavni cilj ovog diplomskog rada je utvrditi na temelju kojih parametara situacijske efikasnosti su reprezentacije ostvarile prolaz grupne faze Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Uzorak varijabli čine 32 reprezentacije koje su bile podijeljene u osam skupina po četiri reprezentacije te su samo prve dvije reprezentacije ostvarile pravo na prolazak skupine. Svi podatci su skinuti sa službene FIFA-ine stranice. Obradom podataka u devet varijabli smo dobili da se...
ANALIZA NOGOMETA
ANALIZA NOGOMETA
Ivan Zubić
Nogomet je jedan od najpopularnijih sportova današnjice. Za bolje razumijevanje nogometa potrebno ga je analizirati iz više kuteva. Moguće je analizirati srž taktičkog plana za tu utakmicu i za te suparnike, tj. kako je jedan trener nadmudrio drugog (analiza taktike), koji je igrač (igrači) bolji u driblingu, vođenju lopte, koji je precizniji u dodavanju (analiza tehnike), koja je momčad (ili igrač) bio bolje pripremljen, koji je iskazao manju razinu umora, tko je držao viši...
ANALIZA OZLJEDA U PRVOJ ŽENSKOJ KOŠARKAŠKOJ LIGI TIJEKOM SEZONE 2017/2018
ANALIZA OZLJEDA U PRVOJ ŽENSKOJ KOŠARKAŠKOJ LIGI TIJEKOM SEZONE 2017/2018
Matilda Šola
Istraživanje je provedeno na uzorku od 86 ispitanica (Ž) članica klubova Prve ženske košarkaške lige na području Republike Hrvatske. Cilj ovog rada bio je utvrditi vrstu i učestalost sportskih ozljeda, stupanj težine kao i mjesto njihovog nastanka. Takoer, rezultati istraživanja trebali bi pružiti glavne smjernice trenerima prilikom izrade kvalitetnih prevencijskih i kondicijskih programa. Košarkašice su ispunile retrospektivni anketni upitnik o ozljedama. Zabilježeno je ukupno...
Aerobika u nogometu
Aerobika u nogometu
Lucija Vuković
Sport je iznimno važan segment života svakog čovjeka. Međutim, mnogi to zanemaruju. U današnje je vrijeme čovjek postao spor i inertan, gotovo lijen te sa velikom dozom skepticizma okreće leđa sportu. Kada naiđe na nekoga tko veći dio slobodnog vremena koristi za fizičku aktivnost (teretana, sport), nastupa ogorčeno, ali kroz smijeh. S druge strane, pojedinci su došli na ideju kombiniranja raznih sportova – drugim riječima, kombinacije koraka iz jedne sportske discipline...
Aerobni treninzi u sportsko-animacijskim programima u turizmu
Aerobni treninzi u sportsko-animacijskim programima u turizmu
Matija Bačić
Međusobna povezanost sporta i turizma, kao dvaju fenomena današnjice, predstavlja prostorni okvir za stalno unaprjeđivanje i pronalaženje novih mogućnosti uzajamnog djelovanja. Glavni cilj ovog rada je prikazati specifičnosti turističke ponude u okviru sportske rekreacije i animacije. Iznesene su osnove međuovisnosti turizma i sporta što je od izrazite važnosti za daljnje razumijevanje sastavnica turističke animacije. Zaključno su izneseni parametri utjecaja aerobnih treninga na...
Aktivna Hrvatska u razdoblju 2015. - 2017. Godine
Aktivna Hrvatska u razdoblju 2015. - 2017. Godine
Ivan Antunović
Cilj ovog rada je prikazati projekt Aktivna Hrvatska kroz sve gradove u kojima je gostovao u razdoblju 2015. – 2017. godine, te načine kojim je utjecao na promociju tjelesne aktivnosti među populacijom u Republici Hrvatskoj. Posebno naglasak projekta stavlja se na edukaciju i informiranje široke populacije o zdravoj prehrani, zdravom načinu života i pozitivnim učincima tjelesne aktivnosti. U radu su opisani primjeri provedenih planiranih i programiranih treninga kojima se u...
Aktivnosti i igre u Halliwick konceptu plivanja
Aktivnosti i igre u Halliwick konceptu plivanja
Martina Gregurek
Cilj ovog diplomskog rada je objasniti i opisati aktivnosti i igre koje se provode u Halliwick konceptu plivanja. Ovaj koncept namijenjen je učenju plivanja svih ljudi, a osobito djeci i osobama s intelektualnim teškoćama i tjelesnim invaliditetom. U radu su iznesene osnovne značajke koncepta te utjecaj njegovog provođenja na motorički, psihološki i socijalni razvoj djeteta. Opisan je program deset točaka koji je temelj Halliwick koncepta i navedeni su kriteriji koje plivači moraju...
Akutni učinak masaže na živčano-mišićnu funkciju tjelesno aktivnih osoba
Akutni učinak masaže na živčano-mišićnu funkciju tjelesno aktivnih osoba
Bernarda Janeš
Glavni cilj ovog diplomskog rada bio je sistematizirati dosadašnja saznanja o različitom utjecaju masaže na živčano-mišićnu funkciju tjelesno aktivnih osoba. Živčano-mišićna funkcija je pri tome definirana različitim motoričkim sposobnostima. Na temelju pregleda eksperimentalnih i teorijskih znanstvenih radova provedenih na ovu temu dobili su se podaci kako i na koji način masaža kao pasivna metoda zagrijavanja tkiva pomaže ili odmaže pri izvedbi motoričkih zadataka....

Pages